5.sınıf matematik çalışma soruları 100 adet soru indir 5.sınıf matematik çalışma soruları 100 test


1-) İlkbaharın aylarının oluşturduğu kümenin kaç alt kümesi vardır?
a-2 b-4 c-8 d-3
2-) Bir sokağın iki tarafına 4 km aralıkla birer sıra ağaç dikilmiştir. 96 tane ağaç
dikildiğine sokağın uzunluğu kaç metredir?
a-144 b-192 c-384 d-200
3-) 7 yarım portakal kaç bütün portakal ve kaç çeyrek portakal eder?
a-3bütün2çeyrek b-3bütün3çeyrek c-2bütün2çeyrek d-4bütün2çeyrek
4-) Saatteki hızları 758 km ve 685 km olan iki araç aynı anda ve aynı noktadan
hareket ediyorlar. 3 saat sonra aralarındaki uzaklık ne kadar olur?
a-4331 km b-400 km c-3329 km d-4329 km
5-) Ahmet her gün 53 sayfa kitap okuyarak kitabını 28 günde bitiriyor. Ahmet kaç
sayfa kitap okumuştur?
a-1444 b-1484 c-1400 d-1404
6-) 4762 sayısına kaç eklersek sayının değeri 5123'ün 24 fazlasına eşit olur?
a-385 b-375 c-395 d-365
7-) Litresi 1 240 000 lira olan 3 L sıvı yağ ile litresi 1 440 000 lira olan 5 L sıvı yağ
karıştırılıyor. Karışımın litresi kaç liradan satılırsa tüm satıştan 1 560 000 lira
kar elde edilir?
a-1 600 000 b-1 400 000 c-1 500 000 d-1 560 000
8-) 2385 ondalık kesrinde 2'nin basamak değeri 5'in basamak değerinden kaç fazladır?
a-1997 b-1987 c-1985 d-1995
9-) Aşağıdaki eşitliklerden hanğisi doğrudur?
a-8 m3=008 dm3 b-12 km2=12000 hm2
c-007 hm=0007 dam d-18 m2=0018 dam2
10-) İki kardeşin yaşları toplamı 26 farkı 12'dir. Büyük kardeş kaç yaşındadır?
a-20 b-19 c-7 d-8

CEVAP ANAHTARI
1-c 2-b 3-a 4-d 5-b 6-a 7-a 8-d 9-d 10-b

5. SINIF MATEMATİK DERSİ SORULARI
1. Aşağıdaki birleşim küme ifadelerinden hangisi yanlıştır?
a)AUØ=A b) AUA=A c) AUØ=Ø d) ØUA=A
2. Milyonlar bölüğü “32” binler bölüğü “25” birler bölüğü “23” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 322523 b) 32025023 c) 3202523 d) 32025230
3. 3 kesrinin ondalık kesir olarak gösterimi hangisidir?
5
a) 06 b) 03 c) 05 d) 09
4. İki sayının toplamı “78” dir. Bu sayılardan büyüğü küçük olanın 3 katından 6 fazladır.Buna göre büyük sayı kaçtır?
a) 60 b) 55 c) 65 d) 70
5. A={rakamlar} B={bir basamaklı çift sayma sayıları} olduğuna göre A ∩B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) {1357} b) {2468} c) {02468} d) {0123456789}
6. 2 ‘i 18 olan sayının 2 ‘ü kaçtır?
5 3
a) 15 b) 30 c) 25 d) 20
7. Onur’un 3 adımı 135 cm’ dir. Evleri ile okul arası 540 m’ dir. Onur evinden okula kaç adımda gider? a) 12 b) 120 c) 45 d) 75
8. Bir haftada ortalama 50 dm² halı dokuyan bir kimse 4 m² halıyı kaç haftada dokur?
a) 15 b) 8 c) 12 d) 5
9. Çevresi 628 cm olan dairenin alanı kaç cm² dir? (п= 314 alınız)
a) 314 cm² b) 628 cm² c) 314 cm² d) 628 cm²
10. 42 kişilik bir sporcu kafilesinde 26 kişi basketbol 24 kişi voleybol oynamaktadır. Bu sporculardan
kaç kişi yalnız basketbol oynamaktadır?
a) 18 b) 26 c) 8 d) 13CEVAP ANAHTARI
1. C
2. B
3. A
4. A
5. B
6. B
7. B
8. B
9. C
10. A
5.sınıf Matematik

1.Aynı elemanlardan oluşan kümelere ne denir?
A.Eşit kümeler B.Denk kümeler C. Farklı kümeler D.Ayrık kümeler

2.Bir doğal sayının hangi basamağındaki rakamın sayı ve basamak değeri birbirine eşittir?
A.Yüzler B.Birler C.Onlar D.Milyonlar

3.43/100 ondalık kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A.04 B.043 C.403 D.43

4.5/8 kesrinin 4 ile genişletilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A.20/8 B.5/32 C.20/32 D.5/16

5.2708 – 8612 işleminin sonucu kaçtır?
A.35692 B.18468 C.18352 D.16612

6.Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A.20x1=20 B.18:1=18 C.7x0=7 D.20:20=1

7.Bir manav 600 kavunun önce 4/5’ini sonra geriye kalanın yarısını satmıştır.Manavın kaç kavunu kalmıştır?
A.60 B.120 C.300 D.480

8.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.7m=700dm B.375cm=375dm C.24dm=24m D.712dam=712hm

9.Alanı 49 metrekare olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç metredir?
A.5 B.6 C.7 D.9

10.Aşağıdakilerden hangisi bir düzgün çokgendir?
A.Kare B.Eşkenar dörtgen C.Dikdörtgen D.Yamuk
CEVAP ANAHTARI
1.a 2.b 3.b 4.c 5.b 6.c 7.a 8.b 9.c 10.b


5. SINIF MATEMATİK TESTİ

1-)M={ abc }kümelerinin alt küme sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A.4 B.6 C.8 D.10

2-)Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı bale veya tiyatro kursuna katılmaktadır.Öğrencilerin 16 ‘sı bale32’si tiyatro12’si hem bale hem tiyatro kursuna katılmaktadır.bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
A.34 B.36 C.38 D.42

3-)Sekiz basamaklı iki doğal sayının farkı en çok kaç olur?

A.99 100 000 b.89 999 999 C.89 000 999 D.90 999 000

4-)M<(15x4)+8 ise en büyük “m” doğal sayısı kaçtır?

A.67 B.68 C.70 D.72

5-)04 ü 60 olan sayı kaçtır?

A.240 B.185 C.165 D.150

6-)(5x6)xR=150 işleminde R bir doğal sayı yerine yazılmıştır.RxR kaçtır?

A.9 B.16 C.20 D.25

7-)Bir bölme işleminde bölen ile bölünenin toplamı 143’tür.Bölüm 22kalan5 ise bölünen kaçtır?

A.137 B.135 C.132 D.127

8-)Eni 11 cmboyu eninden 4cm fazla olan dikdörtgenin çevre kaç cm’dir?

A.30 B.38 C.52 D.70

9-)Çevre uzunluğu 4 cm olan çemberin yarıçapı kaç cm’dir?( Pi sayısı 3 alınız.)

A.4/3 B.2/3 C.4 D.2

10-)3 dm2 9 cm2 8 mm2 toplamı kaç cm2’dir?

a.3098 B.30908 C.3098 D39098