Sponsor Bağlantılar

İLKÖĞRETİM DERSLERİ - İlköğretim 6 7 8 Sınıf Dersleri

 1. #1

  6.sınıf fen ve teknoloji bitkiler ve çiçekler konusu test sinavi çalışma sorulari

  Bitkiler ve cicekler Calisma sorulari

  fen ve teknoloji bitkiler ve çiçekler calisma sorulari

  1. Bitkinin üreme organı hangisidir?
  A ) Kök B ) Çiçek
  C ) Gövde D ) Yaprak

  2. Yaprakları koparılan bir bitkide aşağıdaki-
  lerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
  A ) Dallar uzar
  B ) Oksijen üretilmez
  C ) Topraktan su alımı durur
  D ) Çiçekleri dökülür

  3. Yeşil bitkiler aşağıdakilerden hangisini bu-
  Lundukları ortamdan alırlar?
  A ) Nişasta B ) Protein
  C ) Madense tuz D ) Karbonhidrat

  4. Aşağıdakilerden hangisi değişikliğe uğramış
  gövde bulundurur?
  A ) Pancar B ) Patates
  C ) Ayçeçeği D ) Havuç

  5. Çift çeneklilerde kök ve gövde nasıldır?
  A ) Saçak kök – odunsu gövde
  B ) Kazık kök – otsu gövde
  C ) Saçak kök – otsu gövde
  D ) Kazık kök – odunsu gövde

  6. Çiçekli bitkilerde tohumun oluşması hangi
  olay sonucu olur?
  A ) Döllenme
  B ) Üreme
  C ) Tozlaşma
  D ) Çimlenme

  7. Meyve bitkinin hangi kısmında oluşur?
  A ) Tohum
  B) Çanak yaprak
  C ) Erkek organ
  D ) Yumurtalık

  8. Bitki yapraklarının birbirlerini örtmeyecek
  şekilde dala sıralanışının sebebi aşağıdaki-
  lerden hangisidir?
  A ) Tüm yaprakların görülebilmesi.
  B ) Işıktan yararlanabilmesi.
  C ) Terleme yapabilmesi
  D ) Kolayca hareket edebilmesi.

  9. Bitkiler gece aşağıdakilerden hangisini
  yapamaz?
  A ) Fotosentez B ) Büyüme
  C ) Terleme D ) Solunum

  10. Aşağıdakilerden hangisi saçak köklü
  bitkidir?
  A ) Mısır B ) Fasülye
  C ) Papatya D ) Bamya

  11. Loş yerde yeşil bitkigüneşli pencere önüne
  konulursa hangilerinin olması beklenir?

  I. Klorofil artması
  II. Işığa yönelmesi
  III. Fotosentezin yavaşlaması
  A ) Yalnız I B ) I – II
  C ) II – III D ) I – II – III

  12. Kökün ucundaki emici tüylerin görevi
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) Bitkiyi toprağa bağlar.
  B ) Kökün uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar.
  C ) Topraktaki su ve suda erimiş maddeleri alır.
  D ) Gelişerek başka kökleri meydana
  getirir.

  13. İçerisinde polen bulunan kesecikler çiçeğin
  hangi kısmında yer alır?
  A ) Dişicik borusunda
  B ) Dişicik tepesinde
  C ) Başçıkta
  D ) İpçikte

  14. Bitki yapraklarının birbirlerini örtmeyecek
  şekilde dala sıralanışının sebebi aşağıdaki-
  lerden hangisidir?
  A ) Tüm yaprakların görülebilmesi.
  B ) Işıktan yararlanabilmesi.
  C ) Terleme yapabilmesi
  D ) Kolayca hareket edebilmesi.

  15. Bitkiler gece aşağıdakilerden hangisini
  yapamaz?
  A ) Fotosentez B ) Büyüme
  C ) Terleme D ) Solunum

  16. Aşağıdakilerden hangisi saçak köklü
  bitkidir?
  A ) Mısır B ) Fasülye
  C ) Papatya D ) Bamya

  17. Loş yerde yeşil bitkigüneşli pencere önüne
  konulursa hangilerinin olması beklenir?
  I. Klorofil artması
  II. Işığa yönelmesi
  III. Fotosentezin yavaşlaması
  A ) Yalnız I B ) I – II
  C ) II – III D ) I – II – III

  18. Kökün ucundaki emici tüylerin görevi
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) Bitkiyi toprağa bağlar.
  B ) Kökün uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar.
  C ) Topraktaki su ve suda erimiş maddeleri alır.
  D ) Gelişerek başka kökleri meydana
  getirir.

  19. İçerisinde polen bulunan kesecikler çiçeğin
  hangi kısmında yer alır?
  A ) Dişicik borusunda
  B ) Dişicik tepesinde
  C ) Başçıkta
  D ) İpçikte

  20. Bitkinin boyca uzamasını sağlayan kısım
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Çiçek tomurcuğu
  B ) Gövde tomurcuğu
  C ) Tepe tomurcuğu
  D ) Yan tomurcuk

  21. I. Kabak
  II. Kavun
  III. Salatalık
  Yukarıda verilen bitkilerin üçününde
  gövde çeşidi hangisidir?
  A ) Sarınıcı gövde
  B ) Sürünücü gövde
  C ) Odunsu gövde
  D ) Yumru gövde

  22. I. Su
  II. Oksijen
  III. Isı
  Çimlenen tohumda yukarıdakilerden
  hangisine ihtiyaç duyulur?

  A ) Yalnız I B ) I – II
  C ) II – III D ) I – II – III


  6.sınıf fen ve teknoloji bitkiler ve çiçekler konusu test çalışması tam 175 adet soru cevap indir 6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması download6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması indir 6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması çek 6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması 6.sınıf fen bitkiler ve çiçekler çiçekli bitkiler konusu test çalışması soru ve cevapları burada 6.sınıf fen bitkiler ve çiçekler konusu test çalışması soru bankası 175 soru cevap 6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması 175 tane test tıkla indir 6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması dosyası indir 6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması 175 soru 6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması bul 6.sınıf fen bitkiler konusu test çalışması 175 tane soru cevap ve test burada


  BİTKİLER konusu calisma sorulari

  1. Aşağıdakilerden hangisi gövdelerindeki hücrelerde su
  depo eder?
  A ) Turp B ) Patates
  C ) Kaktüs D ) Soğan

  2. Aşağıdakilerden hangisi yeşil bitkilerin topraktan madde almasında en etkilidir?

  A ) Solunum B ) Fotosentez
  C ) Terleme D ) Boşaltım

  3. Embriyo çiçekli bir bitkinin hangi kısmında yer alır?

  A ) Tohumunda
  B ) Poleninde
  C ) Erkek organında
  D ) Dişicik borusunda

  4. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir?

  A ) Su yosunu
  B ) Arpa
  C ) Eğrelti otu
  D ) Kara yosunu

  5. Stomaların kapalı olduğu hava aşağıdakilerden hangisinde
  doğrudur?

  A ) Sıcak – kuru – rüzgarlı
  B ) Sıcak – nemli – rüzgarlı
  C ) Sıcak – nemli – durgun
  D ) Sıcak – nemli – kuru

  6. Aşağıda verilenlerden hangisi gövdenin görevi değildir?

  A ) Suyu iletmesi .
  B ) besin depolaması.
  C ) Organik ve inorganik .
  maddeleri taşıma .
  D ) Sıcaklığı düzenleme.

  7. Tohum çimlenme sırasında gelişimini tamamlayıncaya kadar gerekli olan organik besinleri nasıl sağlar?

  A ) Güneş enerjisi kullanarak
  B ) Çeneklerden sağlar
  C ) Topraktan sağlar
  D ) Kendisi yapar

  8. Bir tohumun çimlenmesi için;
  I. Uygun sıcaklık
  II. Su
  III. Hava
  IV. Işık
  gibi etmenlerden hangilerinin
  bulunması gerekir?
  A ) I – II
  B ) II – III
  C ) I –II – III
  D ) I – II – III – IV

  9. Topraktan su ve mineralleri emici tüyler kökün hangi kısmında yer alır?
  A ) Üst B ) Yan
  C ) İç D ) Uç

  10. Bitkilerin terlemesi sayesinde aşağıdakilerden hangisi
  sağlanamaz?
  A ) Organik maddelerin
  taşınması .
  B ) Sıcaklığın düzenlenmesi
  C ) İnorganik maddelerin taşınması .
  D ) Suyun taşınması

  11. Aşağıdakilerden hangisi artarsa bitkinin
  terlemesi azalır?
  A ) Sıcaklık
  B ) Hava akımı
  C ) Gözenek sayısı
  D ) Havadaki nem

  12. Bitki kökü ile aşağıdakilerden hangisini alamaz?
  A ) Suyu
  B ) Organik maddeyi
  C ) Azot bileşikleri
  D ) Madensel tuzlar

  13. Çiçeğin hangi kısmı böcekleri kendine çekerek tozlaşma
  olayını gerçekleştirir?
  A ) Erkek organ B ) Taç yaprak

  C ) Çanak yaprak D) Dişi organ

  14. Patates bitkisi solunum için dışarıdan yapraklarıyla hangisini alır?
  A ) Karbondioksit B ) Besin
  C ) Oksijen D ) Su

  15. Yeşil bitki aşağıdakilerden hangisini besin yapımında
  kullanmaz?
  A ) Karbondioksit B ) Su
  C ) Oksijen D ) Güneş ışığı

  16. Aşağıda verilen yeşil bitkilerden
  hangisinde saçak kök bulunur?
  A ) Soğan B ) Fasulye
  C ) Papatya D ) Havuç  FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6 sinif ÇALIŞMA SORUlari BİTKİLER

  AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN SÖZCÜKLERLE DOLDURUNUZ.
  1.Çiçekli bitkilerde tohumun oluşması .........................sonucu olur.
  2. Bitkinin üreme organı ................ dir.
  3. Çimlenen bir tohumda en fazla..................... olayı görülür.
  4. Bitkinin boyca uzamasını sağlayan kısım
  .........................dur.
  5. Topraktaki su ve suda erimiş maddeleri kökteki ..................... alır.
  6. Yaprağın gaz alışverişini ...................yapar
  7. Çimlenme sırasında bitkiye gerekli besini ..................... sağlar
  8. Yavru canlının en küçük taslağına ................. denir.
  9. Çiçekte döllenme olayı ................ gerçekleşir.
  10. Emici tüy ............ bulunur


  AŞAĞIDAKİ SORULARDAN DOĞRU OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

  1.Aşağıdakilerden hangileri çiçeklerde tozlaşmaya yardımcı olur ?
  I. Rüzgar II. Arı III. Su
  A ) Yalnız I I I B ) I-I I
  C ) II – I I I D ) I – I I –I I I

  2.I. Fotosentez
  II.Terleme
  III.Solunum
  Yukarıda olaylardan hangisi ya da hangileri
  Yaprakta gerçekleşir?
  A ) Yalnız I B ) I – II
  C ) II – III D ) I – II – III

  3.Tozlaşma nedir?
  A ) Yumurtanın dişi organda oluşması
  B ) Polen ile yumurta hücresinin çekirdeğinin birleşmesi
  C ) Dişi organın yapışkan sıvı olmasıdır
  D ) Polenin dişi organa taşınmasıdır

  4.Bitki kökü ile aşağıdakilerden hangisini alamaz?
  A ) Suyu B ) Organik maddeyi
  C ) Azot bileşikleri D ) Madensel tuzlar

  5.Çiçeğin hangi kısmı böcekleri kendine çekerek tozlaşma olayını gerçekleştirir?
  A ) Erkek organ B ) Taç yaprak
  C ) Çanak yaprak D) Dişi organ

  6.Aşağıda verilenlerden hangisi gövdenin görevi değildir?
  A ) Suyu iletmesi
  B ) besin depolaması
  C ) Organik ve inorganik maddeleri taşıma
  D ) Sıcaklığı düzenleme

  7.Tohum çimlenme sırasında gelişimini tamamlayıncaya kadar gerekli olan organik besinleri nasıl sağlar?
  A ) Güneş enerjisi kullanarak
  B ) Çeneklerden sağlar
  C ) Topraktan sağlar
  D ) Kendisi yapar

  8.Aşağıdakilerden hangisi gövdelerindeki hücrelerde su depo eder?
  A ) Turp B ) Patates
  C ) Kaktüs D ) Soğan

  9. Stoma ile yaprak arasındaki ilişkinin benzeri
  Aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A ) Dişi organ – Polen
  B ) Tohum – Çiçek
  C ) Erkek organ – Yumurtalık
  D ) Emici tüy – Kök

  10. Kökün ucundaki emici tüylerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) Bitkiyi toprağa bağlar.
  B ) Kökün uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar.
  C ) Topraktaki su ve suda erimiş maddeleri alır.
  D ) Gelişerek başka kökleri meydana getirir.

  11.Tozlaşma nedir?
  A ) Yumurtanın dişi organda oluşması
  B ) Polen ile yumurta hücresinin çekirdeğinin birleşmesi
  C ) Dişi organın yapışkan sıvı olmasıdır
  D ) Polenin dişi organa taşınmasıdır

  12. Bir hücrede aşağıdakilerden hangisinin olması o hücrenin hayvan hücresi olduğunu kanıtlar?
  A) hücre zarı
  B) endoplâzmik retikulum
  C) mitokondri
  D) Sentrozom

  13. Yeşil domates olgunlaştığı zaman kızarır. Bu olayı aşağıdaki organallerden hangisi gerçekleştirir?
  A) plastitler B) ribozom
  C) sentrozom D) endoplâzmik retikulum

  14. Aşağıdakilerden hangileri bitkide yaprağın görevidir?
  I. gaz alışverişi yapma
  II. fazla suyu dışarı atma
  III. besin yapma
  A) yalnız lll B) l -II
  C) II -III D)I-II-III

  15- I-Bitkinin dik durmasını sağlamak
  II-Kök ve yapaklar arasında iletim boruları aracılığı ile madde iletimi yapmak
  III-Bitkinin diğer kısımlarını taşımak
  IV-Bazı bitkilerde besin ve su depo etmek
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gövdenin görevidir?
  A)I-II B)I-III-IV
  C)II-III-IV D)I-II-III-IV  AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLEREDEN DOĞRU OLANLARA “ D “ YANLIŞ OLANLARA “ Y “ YAZINIZ.
  1. Yaprakları koparılan bir bitkide Oksijen üretilmesi beklenmez ( )
  2. İçerisinde polen bulunan kesecikler çiçeğin
  Başçık kısmında yer alır ( )
  3.Bitkilerdeki tozlaşma olayında Böcekler etkili değildir. ( )
  4. Bitkiler gece solunum yapamaz ( )
  5. Çimlenme halinde embriyoya besinsağlamak tohumda çeneklerin görevidir ( )
  6. Çiçek bitkinin yassılaşmış yeşil renkli organıdır. ( )
  7. Fotosentez bitkinin Gövde organında olur. ( )
  8. Fotosentez olayı gövdede gerçekleşir. ( )
  9. .Meyve bitkinin yumurtalık kısmında oluşur ( )
  10. Yaprağın sap kısmı gaz alış verişi yapar( )

  siradaki test
  AŞAĞIDA VERİLEN SORULARI KISACA CEVAPLAYINIZ
  1. Yaprakları koparılan bir bitkide hangi olayın gerçekleşmesi beklenmez?
  2. Tozlaşma olayı nasıl olur?
  3. Embriyo nedir?
  4. Bitkilerde artık maddelerin dışarı atılması hangi yapıda gerçekleşir?
  5. Emici tüy nerede bulunur? Görevi nedir?
  6. Bir tohumun çimlenmesi için neler gereklidir?
  7. Meyve nasıl oluşur? Açıklayınız.
  8. Tomurcukyaprakçiçek ve meyve bitkinin hangi organında bulunur?
  9. Kazık köke örnek veriniz.
  10. Çiçekli bitkilerin özellikleri nelerdir?( Hangi bitkiler çiçekli bitkilerdir? )
  11. Kökün görevleri nelerdir?
  12. Tohumda çeneklerin görevi nedir?
  13. Çiçekli bitkilerde döllenme olayı nasıl olur? Açıklayınız.
  14. Çiçekli bitkiler olmasaydı yaşamımız nasıl olurdu?
  15. Stoma nedir? Görevini yaz.
  16. Yavru canlının en küçük taslağına ne ad verilir?
  17. Depo köke örnek vererek açıklayınız.
  18. Yan dalyaprak ve çiçekleri meydana getiren tomurcuğun ismini yazınız?
  19. Çanak yaprak çiçeğin neresinde bulunur? Rengi nasıldır?
  20. Dişi organın tepeciğinde nemli ve yapışkan bir madde vardır. Bu maddenin görevini yazınız.
  21. Yumurtalık içine inen çiçek tozları tohum taslağı ile birleşir. Bu olaya ne ad verilir?
  22.Çiçek tozları rüzgar böceksu ve insanlar aracılığı ile dişi organın tepeciği üzerine gelir.Bu olaya ne ad verilir?
  23.Çiçeğe renk veren kokulu kısmın ismini yazınız?
  24.Bitkinin yassılaşmış yeşil renkli organı hangisidir?
  25.Bitkinin üreme organının ismini yazınız?

  1. Tam bir çiçekte bulunmayan yapı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) Ovaryum B ) Spor kesesi
  C ) Taç yaprak D ) Erkek organlar

  2. Tohumun yapısında bulunamayacak
  olan yapı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A ) Endosperm
  B ) Tohum kabuğu
  C ) Yumurta hücresi
  D ) Embriyo

  3. Toprağa atılan bir tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden
  hangisine ihtiyacı yoktur?
  A ) Sıcaklık B ) Işık
  C ) Oksijen D ) Nem ( su )
  4. Tohumun yapısında aşağıdakilerden
  hangisi yoktur ?
  A ) Polen B ) Çenek
  C ) Embriyo D ) Kabuk

  5. Bitkilerdeki tozlaşma olayında aşağıda verilenlerden etkili
  değildir ?
  A ) Böcekler B ) Isı
  C ) Su D ) Rüzgar
  6.
  Çiçekli bir bitkinin temel organlarının
  taslağını taşıyan kısım hangisidir ?
  A ) Çiçek B ) Embriyo
  C ) Çenek D ) Meyve

  7. Tohumda çeneklerin görevi aşağıdakilerden hangisidir ?
  A ) Embriyoyu dış etkilerden
  korumak.
  B ) Çimlenme halinde topraktan su
  ve besin almak.
  C ) Bitkinin fotosentez yapmasını
  sağlamak.
  D ) Çimlenme halinde embriyona
  besin sağlamak.
  8. Çimlendirme diskinde tohum besini ilk önce nereden alır ?
  A ) Çeneklerden B ) Havadan
  C ) Embriyodan D ) Sudan

  9. Polen nedir ?
  A ) Dişi üreme hücresidir.
  B ) Bitki taslağıdır.
  C ) Erkek üreme hücresi.
  10. Çimlenmenin gerçekleşmesi için ilk koşul aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Su B ) Canlılık
  C ) Oksijen D ) Isı

  11. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir?

  A ) Nohut B ) Alg
  C ) Eğrelti otu D ) Su yosunu

  12 . Liken aşağıdaki hangi canlıların birlikteli-
  ğinden meydana gelir?
  A ) Su yosunu – Bakteri
  B ) Mantar – Kara yosunu
  C ) Mantar – Su yosunu
  D ) Kara yosunu – Su yosunu

  13. Genç bir bitkinin gelişiminde 2. aşamada aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

  A ) Çiçek B ) Döllenme

  C ) Tohum D ) Meyve

  14 . Aşağıda verilenlerden hangisi kurak iklim bölgesinde yaşayan bir bitkinin özelliklerin-
  den değildir?

  A ) Geniş parçalı yaprak
  B ) Gelişmiş kök
  C ) Yaprak altında gözenek
  D ) Kısa kalın gövde

  15 . I. Fotosentez
  Terleme
  Solunum
  Yukarıda olaylardan hangisi ya da hangileri
  Yaprakta gerçekleşir?
  A ) Yalnız I B ) I – II
  C ) II – III D ) I – II – III

  1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi tohum için yanlıştır?
  A ) Dışı zaile çevrilidir
  B ) Yumurtalığın etlenmesiyle
  oluşur
  C ) Çeneklerde besin
  bulundururlar
  D ) İçlerinde bitkinin taslağı
  bulunur

  2. Aşağıdaki eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
  A ) Patates – Yumru gövde
  B ) Kaktüs – Su depo eden gövde
  C ) Fasulye – Sürünücü gövde
  D ) Asma – Sarınıcı gövde

  3. Çimlenen bir tohumda hangi olay en fazladır?
  A ) Solunum
  B ) Terleme
  C ) Fotosentez
  D ) Fermantasyon

  4. Bitkinin boyca uzamasını sağlayan kısım aşağıdaki-
  lerden hangisidir?

  A ) Çiçek tomurcuğu
  B ) Gövde tomurcuğu
  C ) Tepe tomurcuğu
  D ) Yan tomurcuk

  5. Yaprakları koparılan bir bitkide aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

  A ) Dallar uzar
  B ) Oksijen üretilmez
  C ) Topraktan su alımı durur
  D ) Çiçekleri dökülür

  6. Yeşil bitkiler aşağıdakilerden hangisini bulundukları ortam- dan alırlar?

  A ) Nişasta
  B ) Protein
  C ) Madense tuz
  D ) Karbonhidrat

  7. Aşağıdakilerden hangisi değişikliğe uğramış
  gövde bulundurur?
  A ) Pancar B ) Patates
  C ) Ayçiçeği D ) Havuç

  8. Çift çeneklilerde kök ve gövde nasıldır?
  A ) Saçak kök – odunsu gövde
  B ) Kazık kök – otsu gövde
  C ) Saçak kök – otsu gövde

  9. Tam bir çiçekte bulunmayan yapı aşağı-
  dakilerden hangisidir?
  A ) Ovaryum B ) Spor kesesi
  C ) Taç yaprak D ) Erkek organlar

  10. Tohumun yapısında bulunamayacak olan yapı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A ) Endosperm
  B ) Tohum kabuğu
  C ) Yumurta hücresi
  D ) Embriyo

  11. Toprağa atılan bir tohumun çimlenmesi İçin aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur ?
  A ) Sıcaklık B ) Işık
  C ) Oksijen D ) Nem ( su )

  12. Tohumunyapısındaaşağıdakilerden
  hangisi yoktur ?
  A ) Polen B ) Çenek
  C ) Embriyo D ) Kabuk

  13. Bitkilerdeki tozlaşma olayında aşağıdaverilenlerden hangisi etkili değildir ?
  A ) Böcekler B ) Isı
  C ) Su D ) Rüzgar

  14. Çiçekli bir bitkinin temel organlarının taslağını taşıyan kısım hangisidir ?
  A ) Çiçek B ) Embriyo
  C ) Çenek D ) Meyve

 2. #2

  Cevap: 6.sınıf fen ve teknoloji bitkiler ve çiçekler konusu test sinavi çalışma sorul

  bunların cevapları varmı? acil lütfen

 3. #3

  Cevap: 6.sınıf fen ve teknoloji bitkiler ve çiçekler konusu test sinavi çalışma sorul

  cevapları varmı bunların ?

 4. #4

  Cevap: 6.sınıf fen ve teknoloji bitkiler ve çiçekler konusu test sinavi çalışma sorul

  6. SINIF TEST SORULARI
  1-Bütün canlıların yapısal ortak özelliği nedir?
  a)Kaslardan oluşması b)Hücrelerden oluşması
  c)İskelet yapısına sahip olması d)Canlı olması
  2-Bitkiler solunumlarını hangi kısımları ile yaparlar?
  a)Kök b)Gövde c)Yaprak d)Çiçek
  3-Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta yapısındaki akışkan maddenin adı nedir?
  a)Koful b)Sitoplazma c)Mitokondri d)Ribozom
  4-Hücrede enerji üreten organel hangisidir?
  a)Mitokondri b)Lizozom c)Kofullar d)Sentrozom
  5-Yeşil bitkiler fotosentez olayında hangi enerji türünü kullanır?
  a)Besin b)Isı c)Hareket d)Işık
  6-Soluk borusunun başlangıç kısmına ne ad verilir?
  a)Gırtlak b)Kıkırdak c)Yutak d)Bronş
  7-Böceklerde görülen solunum sistemine ne denir?
  a)Solungaç b)Kitapsı akciğer c)Trake d)Deri
  8-Kalıtsal karakterlerin nesilden nesillere aktarılmasını sağlayan yapılar nelerdir?
  a)Çekirdekçik b)Kromozomlar c)Çekirdek zarı d)Lizozom
  9-Sigara alkol ve uyuşturucunun zararlarından uzak durmanın en uygun yolu nedir?
  a)Tiryakilerin yanında durmamak b)Bu maddeleri yalnızken kullanmak
  c)Bu maddelere hiç başlamamak d)Hastanede tedavi görmek
  10-Aşağıdakilerden hangisi saçak köklü bitkidir?
  a)Mısır b)Fasulye c)Papatya d)Bamya
  11-Kökün üzerindeki emici tüylerin görevi aşağıdakilerden hangisidir ?
  a)Bitkiyi toprağa bağlar b)Kökün uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar
  c)Topraktaki su ve suda erimiş maddeleri alır d)Gelişerek başka kökleri meydana getirir
  12-Aşağıdakilerden hangisi toprak altı gövdesinde besin depo eder ?
  a)Patates b)Havuç c)Şeker pancarı d)Turp
  13-Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerin organlarından değildir ?
  a)Kök b)Gövde c)Yaprak d)Tohum
  14-Olgunlaşan çiçek tozlarının böcekler rüzgar ve başka sebeplerle dişi organın tepeciğine konmasına ne denir ?
  a)Döllenme b)Tozlaşma c)Embriyo d)Tepecik
  15-Mikrop öldürücü penisilin neden elde edilmiştir?
  a)Peynir küfünden b)Ekmek küfünden
  c)Bira mayasından d)Şapkalı mantardan
  16-Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ne denir ?
  a)Habitat b)Ekoloji c)Populasyon d)Kominite
  17-Besinlerini kendileri üreten canlılara ne denir ?
  a)Ototrof b)Saprofit c)Ayrıştırıcı d)Tüketici
  18-Aşağıdakilerden hangisinin tohumu tüylü değildir ?
  a)Pamuk b)Kavak c)Karahindiba d)Tüketici
  19-İyi bir içme suyunun sıcaklığı kaç derece olmalıdır ?
  a)3 C ile 5 C arası b)6 C ile 12 C arası c)6 C d)15 C
  20-Dünya yüzeyinin ne kadarı su ile kaplıdır ?
  a)3\4 b)2\4 c)1\4 d)3\5
  21-Uzaydan gelen zararlı ışınları tutan tabaka hangisidir?
  a)Hidrosfer b)Litosfer c)Azot d)Ozon
  22-İçeceğimiz suyun hastalık yapan mikroplardan tamamen arıtılması için ne yapılmalıdır ?
  a)Süzme b)Klorlama c)Çöktürme d)Şaplama
  23-Asit yağmurlarına sebep olan gaz hangisidir?
  a)Kükürt bileşikleri b)Karbondioksit c)Su d)Petrol
  24-Atmosferin en alt tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Troposfer b)Stratosfer c)Mezosfer d)Yer
  25-Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir?
  a)Ağırlık b)Kuvvet c)Yer değiştirme d)Kütle
  26-Bir cisim X ekseni üzerinde X =-4m konumundan X =+3 konumuna geliyor. Bu cisim kaç metre yer değiştirmiştir?
  a)7 b)1 c)5 d)12
  27-Edirne-İstanbul karayolu yaklaşık olarak 200km'dir. Bu yolu 2 saatte giden bir otobüsün hızı aşağıdakilerden hangisidir ?
  a)200km/h b)50km/h c)100km/h d)90km/h
  28-Kuvvetin ölçülmesinde hangi araç kullanılır?
  a)Dinamometre b)Metre c)Terazi d)Newton
  29-Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir adamın Ay'daki ağırlığı kaç N olur?
  a)600 b)100 c)6 d)0
  30-Aşağıdakilerden hangisi hızlanan hareket yapar?
  a)Frenine basılan otomobil
  b)Yuvarlanan ve bir süre sonra duran top
  c)Belli bir yükseklikten bırakılan taş d)Yukarı doğru çıkan top
  31-Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Metre b)Newton c)Terazi d)Dinamometre
  32-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)Kuvvetcismin şeklini değiştirir.
  b)Kuvvetcismi hareket ettirebilir.
  c)Kuvvetcismin kütlesini değiştirir.
  d)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur.
  33-Bir pilin yapısında aşağıdaki maddelerden hangisinin olmaması gerekir?
  a)Elektrolit b)İki farklı elektrot c)İki aynı elektrot d)Kömür çubuk
  34-Bir iletkenin direnci ile kesiti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İletkenin kesiti ile direnci arasında bir bağıntı yoktur
  b)İletkenin direncikesiti ile ters orantılıdır
  c)iletkenin direncikesitiyle doğru orantılıdır
  d)İletkenin direnciyle kesiti arasında 1\2 oranında bağıntı vardır
  35-Bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  a)Voltmetre b)Ampermetre c)Anahtar d)Reosta
  36-Direnci 110 ohm olan bir iletkenin akım şiddeti 2 amper ise bu iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı
  kaç volt'tur? a)55 b)110 c)220 d)440
  37-Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticidir?
  a)Ampermetre b)Voltmetre c)Rezistans d)Akümülatör
  38-12ohm 20ohm 30 ohm'luk 3 direnç seri bağlandıkları zaman devrenin toplam direnci kaç ohm olur?
  a)60 b)6 c)62 d)72
  39-Potansiyel farkı birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Ohm b)Volt c)Amper d)Newton
  40-Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının akım şiddetine oranı neyi verir?
  a)Hızı b)Direnci c)Kuvveti d)Yer değiştirmeyi
  CEVAP ANAHTARI1-B 11-C 21-D 31-B 2-C 12-A 22-B 32-C 3-B 13-D 23-A 33-C 4-A 14-B 24-A 34-B 5-D 15-A 25-D 35-D 6-A 16-B 26-A 36-C 7-C 17-A 27-C 37-D 8-B 18-D 28-A 38-C 9-C 19-C 29-B 39-B 10-A 20-A 30-C 40-B

 5. #5

  Cevap: 6.sınıf fen ve teknoloji bitkiler ve çiçekler konusu test sinavi çalışma sorul

  Biyoloji dersi testi Çözümlü Sorular


  1.Soğan zarının mikroskopta incelenmesindeiyot çözeltisi kullanılmasının amacı nedir?
  A)zarın kimyasal yapısını korumak
  B)zarın boyanabilen kısımlarının net görülmesini sağlamak
  C)sadece hücre çekirdeğini boyamak
  D)sadece stoplazmayı boyamak
  Cevap:B

  2.Bilinen en küçük canlı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)bakteri B)öglena
  C)amip D)virüs
  Cevap:D

  3.Aşağıdaki organellerden hangisi hem çekirdekli hem de çekirdeksiz hücrelerde bulunur?
  A)çekirdek zarı B)kloroplast
  C)ribozom D)mitokondri
  Cevap:C

  4.Bitki hücresinin karakteristik özelliklerini görmek isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini incelemelidir?
  A)emici tüy hücresini
  B)nohut bitkisinin yaprak hücresini
  C)fasulye bitkisinin taç yaprak hücresini
  D)gül bitkisinin taç yaprak hücresini
  Cevap:B

  5.Aşağıdaki organellerin hangisi hücrede korbonhidrat sentezi yapar?
  A)ribozom B)lizozom
  C)kloroplast D)kromoplast
  Cevap:C

  6.İnsanlarda kalıtsal karakterlerin oluşma yeri neresidir?
  A)beyin B)omurilik
  C)kromozom D)sitoplazma
  Cevap:C

  7.Aşağıdakilerden hangisinin çekirdeği yoktur?
  A)alyuvar hücresi B)sinir hücresi
  C)epitel hücresi D)soğan zarı hücresi
  Cevap:A

  8.Hücre çekirdeğinin görevleri ile ilgili olarak aşğıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I.hücrenin kalıtım malzemesini taşır.
  II.hücredeki yaşamsal olayları gerçekletirir.
  III.hücre bölünmesi yönetir.
  A)yalnız I B)I-III
  C)II-III D)I-II-III
  Cevap:B

  9.Hücrede büyüme ve bölünmeyi yöneten hangisidir?
  A)sentrozom B)çekirdek
  C)ribozom D)mitokondri
  Cevap:B

  10.Aşağıdakilerden hangisinin hücrelerinde mitokondri bulunmaz?
  A)memeli hayvanların alyuvarlarında
  B)insanların beyin hücrelerinde
  C)karaciğer hücrelerinde
  D)çizgili kas hücrelerinde
  Cevap:A

  11.Hangi bitkisel dokunun bazı hücrelerinde kloroplast bulunur?
  A)özek doku B)deri doku
  C)salgı doku D)destek doku
  Cevap:A

  12.Aşağıdakilerden hangisi bir yaprağın yapısında bulunmaz?
  A)parankima dokusu B)deri doku
  C)mantar doku D)soymuk boruları
  Cevap:C

  13.Bitkide dokular arasını doldurma yanında besin hazırlama ve depolama gibi görevleri de üstlenen doku hangisidir?
  A)pek doku B)bez doku
  C)koruyucu doku D)özek doku
  Cevap:D

  14.Aşağıdakilerden hangileri deri dokunun özelliklerindendir?
  I.tek sıra hücrelerden meydana gelmiştir.
  II.hücreleri ölü ve içleri hava ile doludur.
  III.hücreleri üzerinde tüyler bulunabilir.
  IV.çok sayoda kloroplast taşırlar.
  A)yalnız I B)I-II
  C)II-IV D)I-III-IV
  Cevap:B

  15.Odun ve soymuk borularının ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A)madde iletimimde görev almaları
  B)gövdenin merkezinde bulunmaları
  C)bitkiye desteklik sağlamaları
  D)gövdenin kabuğunda bulunmaları
  Cevap:A

  16.Aşağıdakilerden hangisi gövdelerindeki hücrelerde su depo eder?
  A)kaktüs B)soğan
  C)patates D)turp
  Cevap:A

  17.Aşağıdakilerden hangisiana kökü besin depo eden yumurulaştığı kök çeşdidir?
  A)depo kök B)kazık kök
  C)hava kökü D)tutunma kökü
  Cevap:A

  18.Aşağıdaki bitki çeşitlerinden hangisinin kökü besin depo eden yumru kök değildir?
  A)havuç B)turp
  C)patates C)şeker pancarı
  Cevap:C

  19.Bitkikökü ile aşağıdakilerden hangisini alamaz?
  A)organik maddeyi B)madensel tuzları
  C)azotlu bileşikleri D)suyu
  Cevap:A

  20.Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkileredendir?
  A)liken B)buğday
  C)su yosunu D)eğrelti otu
  Cevap:B

  21.Yapraklarda fotosentezaşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?
  A)stomolarda B)üst deri hücrelerinde
  C)parankima hücrelerinde D)iletim borularında
  Cevap:C

  22.Bitki aşağıdakilerden hangisinistomoları ile aldığı halde kullanmadan dışarı atar?
  A)oksijen B)karbondioksit
  C)azot D)su buharı
  Cevap:B

  23.Stoma ile yaprak arasındaki ilişkinin benzeriaşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A)emici tüy-kök B)tohum-çiçek
  C)dişi organ-polen D)erkek organ-yumurtalık
  Cevap:C

  24.Aşağıdakilerden hangisinin yaprağında yaprak sapı vardır?
  A)buğday B)terleme
  C)soğan D)pırasa
  Cevap:B

  25.Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevi değildir?
  A)tozlaşma B)terleme
  C)solunum D)fotosentez
  Cevap:A

  26.Çiçeği meydana getiren organlardan en dışta yer alançiçek tomurcuğunu en dıştan saran aşağıdakilerden hangisidir?
  A)çanak yaprak B)taç yaprak
  C)meyve yaprağı D)kın
  Cevap:A

  27.Aşağıdakilerden hangisi çiçekte dişi organın kısımlarından değildir?
  A)tepecik B)başçık
  C)dişicik borusu D)yumurtalık
  Cevap:B

  28.Çiçekli bitkilerde polenlerin dişi organın tepeciğine taşınmasına ne denir?
  A)özümleme B)tozlaşma
  C)döllenme D)döl değişimi
  Cevap:B

  29.Çiçekli bitkilerdeüreme olayında doğrudan etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
  A)taç yaprakların renkli olması
  B)çiçek tozlarınındişi organın tepeciğine konması
  C)çiçeklerin erselik olması
  D)çiçeklerin tek eşeyli olması
  Cevap:B

  30.Polen nedir?
  A)erkek üreme hücresi B)dişi üreme hücresi
  C)çiçek tozo kesesi D)erkek organ
  Cevap:A

  31.İçerisinde polen bulunan keseciklerçiçeğin hangi kısmında yer alır?
  A)dişicik borusunda B)dişicik tepesinde
  C)başçıkta D)ipçikte
  Cevap:C

  32.Aşağıdakileden hangisi tohumun çimlenmesi için gerekli değildir?
  A)nem B)hava
  C)ısı D)ışık
  Cevap:D

  33.Meyve yaprağının farklılaşması ile hangisi meydana gelir?
  A)dişi organ B)erkek organ
  C)taç yaprak D)çanak yaprak
  Cevap:A

  34.Aşağıdakilerden hangileriçiçeklerde tozlaşmaya yardımcı olur?
  I.Rüzgar II.Arı III.Su
  A)yalnız III B)I-II
  C)II-III D)I-II-III
  Cevap:D

  35.aşağıdaki bitkilerden hangisinin gövdesi odunsudur?
  A)mısır B)ıspanak
  C)kavak D)fasulye
  Cevap:C

  36.Bir bitkinin tepe tomurcuğu kesilirse aşağıdakilerden hangisi olur?
  A)boyca uzayamaz
  B)dallanıp yapraklanamaz
  C)çiçeklenemez
  D)fotosentez yapamaz
  Cevap:A

  37.Aşağıdakilerden hangisinin gövdesi diğerlerinden farklıdır?
  A)kabak B)domates
  C)salatalık D)karpuz
  Cevap:B

  38.Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak öezelliğidir?
  A)damarsız olma B)tohumsuz olma
  C)spor oluşturma D)döl almaşı gösterme
  Cevap:D

  39.Döllenme olayından sonra dişi organın yumurtalığının etlenip sulanmasından aşağıdakilerden hangisi oluşur?
  A)hakiki meyveler B)yalancı meyve
  C)tohum D)çenekler
  Cevap:A

  40.Aşağıdakilerden hangisi yalancı meyvedir?
  A)kiraz B)kayısı
  C)şeftali D)armut
  Cevap:D

  41.Bir orman ekosistemindebesin zincirinin ilk basamağında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
  A)ağaçlar B)bakteriler
  C)mantarlar D)böcekler
  Cevap:A

  42.Aralarında yaşama birliği oluşturan aşağıdaki canlılardansayca en fazla olanı hangisidir?
  A)ağaç B)böcek
  C)kuş D)bakteri
  Cevap:A

  43.Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindenir?
  A)klorofilsiz olma
  B)bölünerek çoğalma
  C)tohumsuz olma
  D)suda yaşama
  Cevap:C

  44.Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi bozmaz?
  A)iklimin değişmesi
  B)bilinçsiz avlanma
  C)toprağın korunması
  D)yırtıcı kuş sayısının azalması
  Cevap:C

  45.Besin zincirindeki enerji piramidinin en alt basamağındaaşağıdakilerden hangisi bulunur?
  A)yeşil bitkiler
  B)otçullar
  C)etçiller
  D)hem ethem de ot yiyenler
  Cevap:A

  46.Aşağıakilerden hangisi otçul hayvanlar grubunda yer alır?
  A)sansar B)tilki
  C)ayı D)sincap
  Cevap:D

  47.Aşağıdakilerden hangisi hem otlahem de etle beslenir?
  A)ayı B)timsah
  C)kurbağa D)kurt
  Cevap:A

  48.Orman ekosisteminde besin zincirinin son basamağında hangisi bulunur?
  A)yeşil bitkiler
  B)otçul hayvanlar
  C)etçil hayvanlar
  D)bakteri ve mantarlar
  Cevap:D

  49.Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin ortak özelliklerindendir?
  A)solunum yapma
  B)klorofil taşıma
  C)besin yapma
  D)havasız ortamlarda yaşama
  Cevap:C

  50.Aşağıdakilerden hangisi hayvansal doku değildir?
  A)kıkırdak doku B)kan doku
  C)pek doku D)sinir doku
  Cevap:CSanalda1numara Hakkında

  Sizden güç alarak Yepyeni ufuklara yelken açmaktayız.

Takip Et

Twitter Facebook RSS Feed